Asus ZenPad: Включване / изключване на автоматичното завъртане

Екранът на Asus ZenPad се завърта автоматично, когато го накланяте. Можете да активирате или деактивирате функцията по желание, като използвате следните стъпки.

  1. Плъзнете надолу от горната част на екрана, за да изведете менюто Бързи настройки.
  2. Докоснете иконата „ Автоматично завъртане “. Когато светне, автоматично се завърта. Когато е по-светъл, тя е изключена.

Изключването на тази функция ще спести енергията на батерията.