Икони на икона на андроида

Имате ли странно писмо или символ за иконата на сигнала на вашето устройство Android? Осмислете тези икони, които се появяват в областта за уведомяване с тази информация.

Сигнални ленти с R - Роуминг и свързани към мрежа извън зоната на обслужване

LTE със стрелки - мрежа за данни за дългосрочна еволюция (LTE)

4G със стрелки - свързана към мрежа за данни от четвърто поколение (4G)

3G със стрелки - свързана към трета генерация (3G) мрежа за данни

E със стрелки - Свързана към EDGE мрежа за данни

G със стрелки - Свързана към мрежата за обща пакетна радиослужба (GPRS)

H със стрелки - Свързана към високоскоростна мрежа за пакетния достъп (HSDPA)

H + със стрелки - Свързани към Evolved мрежа за високоскоростен пакетен достъп (HSPA +)

WiFi със стрелки - Свързани към WiFi мрежа

WiFi с удивителен знак - Проблем при свързването с WiFi мрежа

Bluetooth B - Bluetooth е активиран

Кръг с наклонена черта - Не е свързан към мрежа

Телефон - Активно при повикване

Телефон със стрелка - Пропуснато повикване

Пин карта - GPS е активирана

X on Battery Charge (Зареждане на батерията) - Зареждането на батерията е много ниско