Android: Активиране или деактивиране на Google Feed

Функцията Google Feed (известна преди като Google Now) на устройствата с Android се счита за голяма от някои потребители и досажда от други. Някои хора живеят с картите си от Google Feed, докато други ги намират за досадни и натрапчиви. Ето как да включите или изключите функцията.

  1. От началния екран натиснете „ Приложения “.
  2. Изберете „ Google “.
  3. Докоснете бутона „ Меню “ в горния ляв ъгъл.
  4. Изберете „ Настройки “.
  5. Изберете „ Вашата емисия “.
  6. Задайте настройките на екрана като деидентирани:
    • Настройката „ Известия “ контролира дали актуализацията да се показва в областта за уведомяване. Настройте го на “ On ” или “ Off ” по желание. Можете също да зададете опция за тон на звънене или вибрация при спешни актуализации.
    • Настройката „ Подаване “ включва и изключва цялата функция на Google Now. Когато е избрано, можете също да изберете да изтриете предпочитанията си в Google Feed и да деактивирате Google емисия за всички устройства, свързани с профила ви.